Среда, 24 июля, 2024
ГлавнаяОбществоДмитро Прокоф’єв: про актуальні питання сьогодення – погашення податкових боргів та перебіг...

Дмитро Прокоф’єв: про актуальні питання сьогодення – погашення податкових боргів та перебіг кампанії спеціального декларування

Скорочення податкового боргу є одним із пріоритетних напрямів роботи податкової служби Миколаївської області. Адже це додаткові надходження, той резерв, який направляється, зокрема, на виконання дуже важливих на сьогодні соціальних зобов’язань перед громадянами.
Саме про основні принципи та процедури погашення податкового боргу платників податків, які з тих чи інших причин не виконали свій конституційний обов’язок зі сплати платежів до бюджету, піде мова в інтерв’ю редактора газети Андрія Тюріна з начальником ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитром Прокоф’євим.

– Дмитре Ігоровичу, доброго дня, сьогодні мова піде про податковий борг, як його ліквідувати або розстрочити. У першу чергу, роз’ясніть, що таке податковий борг, та які наслідки його непогашення?
Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій та пені, не сплаченого платником податків у встановлений строк. При цьому, податковим обов’язком платника є самостійне обчислення, декларування та сплата суми податку та збору у порядку та строки, визначені ПКУ. За несвоєчасну сплату грошових зобов’язань до платників податків застосовуються відповідні штрафні санкції та нараховується пеня за кожен день прострочення сплати.
Хочу попередити, що несвоєчасне перерахування до бюджету суми узгодженого грошового зобов’язання може призвести до неприємностей, таких як опис майна в податкову заставу, продаж майна боржника, стягнення дебіторської заборгованості, в деяких випадках на майно боржника може бути накладено арешт тощо.
Звертаю увагу, що своєчасна сплата податкових зобов’язань – це запорука виконання важливих соціальних програм і виплат, а також передумова фінансової стабільності регіону та країни в цілому.

– Проінформуйте, будь ласка, про стан податкової заборгованості на Миколаївщині.
У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області здійснюється системна та цілеспрямована робота з боржниками з метою самостійного погашення ними заборгованості по податках.
З метою скорочення податкового боргу податківці спільно з органами місцевої влади постійно проводять зустрічі з керівництвом найбільших підприємств-боржників. Результат – додаткові надходження до бюджету. За підсумками зустрічей визначаються поетапні кроки для вирішення проблемних питань.
Зазначу, що сума податкового боргу по ГУ ДПС у Миколаївській області станом на 01.10.2021 склала 1562,5 млн гривень.
Завдяки проведеним заходам, а саме: співбесід з платниками – боржниками особисто та у телефонному режимі, публікування роз’яснювальних статей тощо, за вересень п.р. забезпечено скорочення податкового боргу на 25,1 млн грн або на 1,6%.
Слід відзначити, що кількість платників, які мають податковий борг у розмірі до 3060 грн, на 01.10.2021 складає 75075, їх питома вага становить 85,4% у загальній кількості боржників. В той же час, сума податкового боргу, утворена такими платниками, становить 29,7 млн (або 1,9% від загальної суми боргу).
Додам, що згідно з вимогами ст. 59 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні – це 3060 гривень). З податкової вимоги платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк.
Тобто, платники податків із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Щоб не опинитися в переліку боржників на примусове стягнення боргу, усім платникам можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації або скористатись електронними сервісами податкової служби.

– Які джерела погашення податкового боргу існують?
Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків, власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів, робіт або послуг, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані, як позика, та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених ст. 87 Податкового кодексу України, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

– Чи існує механізм врегулювання податкового боргу для підприємців?
Безумовно. Питання вже враховано нормами чинного законодавства (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Контролюючі органи мають право надавати відстрочення та розстрочення податкового боргу на підставі заяви платника податків, прийнятого контролюючим органом відповідного рішення та укладеного договору про розстрочення (відстрочення) податкового боргу.
Податковий борг платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 грн, врегульований у такому порядку: сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/ відстроченням), що обліковувалася за такими платниками податків станом на 01 грудня 2020 року і залишилась непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року.
У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу, штрафні санкції і пеня, передбачені ПКУ, на такі сплачені відстрочені суми, не застосовуються та не нараховуються, а застосовані коригуються до нульових показників.
У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.
Застосування процедури розстрочення надає можливість платнику своєчасно виконувати свої зобов’язання перед державою та уникнути накопичення боргів. Шляхом проведення поступових розрахунків з бюджетом, платники отримують можливість вийти із скрутного фінансового становища та залишитися платоспроможними.

– Якщо платник фізична особа або підприємець чи самозайнята особа самостійно не погашає податковий борг, податкова здійснює його стягнення?
Якщо сказати стисло, то відповідно до вимог Податкового кодексу України, при виникненні у платника податкового боргу, йому направляється податкова вимога. Не раніше ніж через 30 днів від дати вручення податкової вимоги контролюючий орган звертається для стягнення такого боргу у судовому порядку, і після отримання відповідного рішення суду виконавчий лист виданий судом скеровується на виконання до Державної виконавчої служби для примусового стягнення податкового боргу. Виконавчою службою в ході вжиття заходів примусового стягнення накладаються арешти на банківські рахунки та майно боржника, що унеможливлює відчуження боржником майна або розпорядження власними коштами, які знаходяться на рахунках, до повного погашення податкового боргу, визначеного у виконавчому листі.

– Які заходи вживаються ДПС щодо стягнення заборгованості з єдиного внеску?
Щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, можу сказати, що процедура стягнення заборгованості регулюється Законом України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а не Податковим кодексом. Вона фактично подібна, хоча і трохи відрізняється. Так, на узгодження вимоги платнику дається 10 днів від дати її отримання, й у разі добровільного непогашення заборгованості у вказаний термін, така вимога вважається узгодженою і є виконавчим документом, який пред’являється для примусового стягнення до Державної виконавчої служби без рішення суду. Заходи примусового стягнення заборгованості, які вживаються виконавчою службою, є аналогічними тим, що і при стягненні податкового боргу.
Додам, що станом на 01.10.2021 заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску склала 560,7 млн грн та протягом вересня 2021 року зменшилась на 6,5 млн грн. В загальній сумі боргу з ЄСВ борг підприємств комунальної форми власності становить 70,2 млн грн або 12,5%, борг підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства, складає 151,2 млн грн або 27%.
Протягом вересня 2021 року направлено вимоги щодо стягнення заборгованості з ЄСВ платникам податків на суму 188,8 млн грн, до органів державної виконавчої служби – 12,9 млн гривень. За вересень в рахунок погашення заборгованості з ЄСВ до бюджету надійшло 7,0 млн грн, з них надходження від ДВС – 1,1 млн гривень.

– Як здійснюється розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску?
Чинним законодавством не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску.
Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань сплати податків, інших обов’язкових платежів або зобов’язань перед іншими кредиторами, зобов’язання зі сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).
При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

– Як платнику податків отримати Довідку про відсутність заборгованості?
Це нескладно. Для отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, платник податків надає заяву встановленої форми до контролюючого органу. Заява подається за вибором платника у паперовій або в електронній формі на адресу уповноваженого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, або через приватну частину Електронного кабінету.
Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде надано Довідку. Довідка надається платнику безкоштовно не пізніше п’ятого робочого дня наступного за днем надання Заяви.

– Який строк дії Довідки про відсутність заборгованості?
Термін дії Довідки становить десять календарних днів з дати її підписання та реєстрації. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії. Якщо платник не отримав Довідку, сформовану у паперовій формі, до закінчення строку її дії, така Довідка зберігається в уповноваженому органі.

– Де фізична особа – громадянин, не зареєстрована як суб’єкт господарювання, може переглянути інформацію про наявність (відсутність) у неї податкового боргу?
Слід зазначити, що фізична особа – громадянин, не зареєстрована суб’єктом господарювання, в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету вебпорталу ДПС має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.
Шановні громадяни, юридичні і фізичні особи – підприємці, які мають борги перед державою, звертаюсь до вас з проханням якнайшвидше погасити свої борги. Адже ці додаткові надходження направляються на виконання важливих на сьогодні соціальних зобов’язань перед громадянами. Бюджет України, його соціальна сфера дуже потребують вашої підтримки у вигляді сплачених податків, у тому числі і боргів. Тому, закликаю платників податків працювати виключно у правовому полі та своєчасно сплачувати до бюджету податки і збори.

– Давайте поговоримо про найбільш резонансну сьогодні тему – «нульове» декларування доходів. Які результати кампанії та особливості є сьогодні?
З початку кампанії громадянами України задекларовано до сплати понад 4,5 млн гривень.
Слід зазначити, що процедура працює. Багато людей поки що спостерігають за тим, наскільки ті гарантії, про які розповідає податкова служба, працюють. Перші декларації, які отримано від громадян, взагалі були пустими. Тут треба розуміти – за процедурою, можна подавати декларацію декілька разів. Нова декларація фактично анулює попередні. Сплата залишається, а показник анулюється і замінюється новим. Тому можна подати одну декларацію, подивитись, що дійсно все проходить так, як обіцяють податківці, і після цього подати декларацію повноцінно. До 1 вересня 2022 року можна повторювати подання декларації, подавати нові, уточнювати те, що у Вас є.

– Про що найчастіше питають у зв’язку зі спеціальним декларуванням?
Громадяни активно звертаються до податкової служби області із запитаннями, основні з яких наступні.
По-перше, чи не буде інформація, що міститься в одноразових деклараціях та додатках до них, передаватися правоохоронним органам? Тут відповідь однозначна – ні. Податковий кодекс чітко захищає таємницю інформації про платника податків, яка є в податковій службі. Інформація про платника може розкриватися у двох випадках – або він сам надав на це свою письмову згоду, або є рішення суду, в якому написано, що вона має бути розкрита.
По-друге, багатьох хвилює, що буде у разі подання декларації з допущеною помилкою, зокрема чи буде запрошення на перевірку. Ні. Такої процедури не існує. Якщо під час камеральної перевірки виявляється помилка в декларації, декларанту пропонується її виправити. Якщо платник відмовляється це робити, то декларація вважається не прийнятою. Інших наслідків, у тому числі додаткових перевірок, донарахувань податків тощо, не існує.
Одне з не менш поширених питань полягає в тому, що буде у випадку, якщо платник податків не задекларує неоподатковані статки? Тоді рано чи пізно податкова служба попросить пояснити: «Як ви при такому розмірі доходу маєте такі витрати?».
Крім того, громадян цікавить порядок відкриття рахунків із спеціальним режимом використання в банках України для розміщеннях на них коштів в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант.
Нагадаю, декларант з метою забезпечення виконання положень п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ звертається до банку для відкриття спеціального рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України, зокрема Положенням про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05 серпня 2021 року № 83 затверджено.
Хочеться ще раз нагадати громадянам, що головний принцип кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування – це принцип самовизначення, тобто громадяни самостійно приймають рішення щодо активів, які будуть відображені в одноразовій декларації, ставок одноразового збору та можливостей його сплати однією сумою чи трьома рівними частинами.

– Дякуємо, Дмитре Ігоровичу, за цікаву та змістовну розмову.

 

 

Последние новости

Погода

Николаев
пасмурно
19.1 ° C
19.1 °
19.1 °
83 %
3.9kmh
87 %
Ср
16 °
Чт
19 °
Пт
23 °
Сб
27 °
Вс
32 °
spot_img
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на завтра
Материалы по теме

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь